Oleme raamatupidamise büroo, mis pakub peamiselt  MTÜ, SA ja tulumaksusoodustusega nimekirja kuuluvatele ühingutele veebipõhist raamatupidamise teenust

Raamatupidamise teenus sisaldab:

 • Igapäevase raamatupidamise korraldamist
 • palgaarvestust
 • põhivarade arvestust
 • kuluaruannete koostamist
 • lähetusaruannete koostamine
 • deklaratsioonide koostamist ja esitamist Maksu- ja Tolliametile sh. tulumaksusoodustusega nimekirjas olevatel klientidel INF 4 ja INF 9
 • dokumentatsiooni haldamist jne.

Vajadusel oleme abiks ka:

 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
 • eelmiste perioodide korrastamisel
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne jne) koostamisel
 • majandusaasta aruande koostamisel
 • arhiveerimisel
 • lepingute ja muude dokumentide koostamisel jne.