Tegevust alustav koostööpartner

Alustava ühingu, ettevõtte teenuse hind kujuneb raamatupidamise kannete alusel (puuduvad: põhivara, laenud, töötajad)1.00 EUR/üks kanne

Tegutsev partner

Kannete arv kuusEUR
1-2545.00
26-5075.00
51-75105.00
76-100135.00
101-150150.00
151-200175.00
201-Kokkuleppel

Hinnas sisaldub:

  • Algdokumentide kontroll, nende süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
  • Ostu- ja müügiarvete ning tasumiste ja laekumiste sisestamine
  • Põhivara arvestus (kuni 3 põhivara)
  • Kliendi soovil bilansi ja kasumiaruande koostamine ja esitamine
  • Kliendi soovil ostu- ja müügireskontro väljavõte
  • Maksudeklaratsioonide koostamine ja elektroonselt esitamine Maksu- ja Tolliametile
  • Raamatupidamise alane nõustamine

Lisateenused

LisateenusEUR
Põhivara arvestus alates 4-ndast põhivarast3.00 / tk
Palgaarvestus töötajale4.00 / töötaja
Maksudeklaratsiooni, aruande esitamine/parandamine10.00 / tk
Aastaaruande koostamineTegevust alustavale ühingule, ettevõttele 30.00 eurot (puuduvad: põhivara, laenud, töötajad)
Tegutsevale koostööpartnerile vastavalt kuutasule / min 45.00 eurot
Teistele alates 90.00 / 30.00 eurot tund
Eelmiste perioodide raamatupidamise korrastaminekokkuleppel
Dokumentide koostamine (otsused, käskkirjad jne)5.00 / tk
Muud lisatööd: raamatupidamise konsultatsioon (telefoni, e-kirja teel), asjaajamine, maksekorralduste panka sisestamine jne.60.00/tund (min 15 minutit)
Raamatupidamise programmi kasutamine9.00/kuus